Bedriftsrådgivning

Gårsdagens løsninger er ikke nødvendigvis svaret på morgendagens utfordringer. Vi lever i en utålmodig tid, med raske kast og krav om omstillinger med alternative løsninger. Hvis virksomheten ikke klarer å henge med i svingene, sette nye mål og tilpasse seg, vil det kunne være fatale konsekvenser for virksomhetens fremtid. Kunnskap om strategisk organisasjonsarbeid, planlegging og gjennomføring av omstillingsprosesser, og systematisk HMS arbeid, er sentrale områder som trengs spesial-kompetanse. Dette er ofte kompetanse som ikke innehas i tilstrekkelig grad, spesielt i små og mellomstore virksomheter.

De siste årene har det vært en økt etterspørsel om bistand i mobbing, trakassering og konfliktsaker. Ofte har det kommet inn et varsel til vernetjenesten eller ledelsen, formulert som en bekymring, eller som en påstand og beskrivelse av helt konkrete hendelser. Sakene utløser ofte store emosjoner, og derfor også allianser og stor uro i arbeidsmiljøet. Disse sakene går sjelden eller aldri går over av seg selv, og derfor viktig å håndtere det på et tidligst mulig tidspunkt, før situasjonen eskalerer. Lange sykefravær kan bli en konsekvens og være en indikator på at noe ikke er greit i arbeidsmiljøet.

Stepsup har mange års erfaring i håndtering og rådgivning i slike saker, og har tilgjengelig solid juridisk kompetanse til å bistå deg og din bedrift i prosessen.

Stepsup kan bistå deg og din bedrift på følgende områder (listen er ikke uttømmende: – Omstillings- og endringsprosesser: Relasjonell og juridisk prosessbistand – Strategisk HR-arbeid: Prosessbistand og rådgivning for utvikling av HR funksjonen – Systematisk HMS arbeid; Rådgivning, utvikling og revisjon av eksisterende HMS system – Arbeidsmiljøundersøkelser, eks ved varsling om mobbing og trakassering: Undersøkelse og rådgivning – Konflikthåndtering og konfliktmekling: Rådgivning og prosessbistand – Sykefraværshåndtering: Rådgivning og prosessbistand

Bedriftinterne oppdrag vil bli behandlet konfidensielt og vil derfor ikke omtales som referanse uten samtykke.

Ta kontakt for mer informasjon; Tanja@stepsup.no