Stepsup – våg å bevege deg mot dine drømmer og mål

Hva skal til for at du skal ta det lille steget for å realisere drømmene dine? Kanskje er du ikke svanger med den store drømmen, men du vet bare at «noe» må skje!

Dette «noe» kan være helt konkret for eksempel utfordringer i jobben, ønske om å skifte jobb, eller kanskje du bare ønsker å komme deg videre? Dette «noe» kan også komme til uttrykk som en generell uro. Du vet ikke helt hva det er, du har det bare ikke helt bra akkurat nå. Korona og hjemmekontor hjelper ikke akkurat på, og det er nettopp i slik situasjoner det kan være godt å lufte hodet med en erfaren coach.  Tid og sted velger du!  

Er du en lederen med ambisjoner? Du er glad i jobben, de ansatte og brukerne/kundene, men du får det ikke helt til? Kanskje du mangler litt mål og retning. Du strever med å få de ansatte med på lag, slik at de både trives og får brukt sin kompetanse. Hvordan skal du få dem til å gå i takt og være samkjørte når det trengs? Det finnes råd og gode muligheter til å lykkes. Men det er ingen hemmelighet at det må legges inn en innsats fra topp til bunn og motsatt. Stepsup er med deg på reisen – om du vil!

Hva er den største energilekkasjen på din arbeidsplass? Hvis du svarer konflikter, så er du ikke alene. Den største synden som gjøres, er å vente for lenge. Ett er sikkert; konflikter går ikke over av seg selv! Resultatet kan ofte bli lange sykemeldinger, splittelser i kollegagruppen og derfor også samarbeidsproblemer. Du som leder har ansvar for å håndtere konflikter. Dersom du opplever å være opprådd og ikke helt vet hvordan du skal gripe det, kan det være nyttig å be om bistand utenfra. Stepsup kan bistå med rådgivning, undersøkelser, vanskelige samtaler, konfliktmekling og arbeidsmiljøutvikling

Arbeidsmiljøutvikling er en kontinuerlig prosess. Gevinsten med et godt arbeidsmiljø er åpenbart økt trivsel og motivasjon, men det handler først og fremst om hvordan arbeidet skal utføres; 1. planlegges, 2. organiseres og 3. gjennomføres. Dette og mere til, lærer du på Stepsup sin HMS-skole.

En god start på veien mot et bedre arbeidsmiljø, er å ta grunnopplæringen i arbeidsmiljø på Stepsup sin HMS skole. Her kan du få kurs både for arbeidsgiver, verneombud, hovedverneombud og AMU representantene. De skal ha samme opplæring som verneombudene og det forutsettes også at leder har samme opplæringen. De beste resultatene er når virksomheten samler alle med roller og ansvar for HMS i samme kurset. Kurset egner seg også for tillitsvalgte og ansatte med fagansvar innen HR og HMS

Kursene kan gjennomføres både digitalt,- online og fysisk, etter avtale. De tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav om opplæring.

Velkommen til en uforpliktende prat! tanja@stepsup.no

Beste hilsener fra Tanja – som brenner for at folk skal ha det bra på jobben!