Konsulenttjenester

Vi ønsker å lytte til deg og dine behov. Ingen prosesser er like, derfor er den første innledende samtalen viktig. Sammen skal vi stake ut veien frem til målet for deg og din virksomhet. Hvis du vet hvor du vil- skal Stepsup hjelpe deg til å nå målet ditt!

Noen ganger er situasjonen nokså uklar, og derfor målet likeså. I slike situasjoner kan det være lurt å starte med å kartlegge status, og deretter lager vi et prosesskart, som illustrer de anbefalte fasene, med bruk av Smarte-mål-prosess.

Hva er «Smarte-mål-prosess»?

«Smarte-mål-prosess» er et ledelsesverktøy som gjennom tillit, ansvar og forpliktelse fremmer mål- og resultatoppnåelse

 1. Beskrivelse av ønsket situasjon/fremtidig resultat
 2. Prioriteringer, tiltak og verdier
 3. Legge til grunn virksomhetens samfunnsoppdrag, årsplaner og rammeplaner, mm
 4. Regelmessig oppfølging; sette av tilstrekkelig tid som å sikre fremdrift, alle får komme til ordet. Fokus på fremtid, ikke fortid. Fra hvorfor til hvordan
 5. Reflekterende team for gode refleksjon og råd fra de andre deltakerne på veien
 6. God og støttende kommunikasjon
 7. Øve på ¨ta imot feedback; jeg syns at du skal…slik at……
 8. Justering av egne mål og tiltak. Hva trenger jeg for å nå målene mine Prosessen legges opp med 6 dagssamlinger over en 7 måneders periode. I mellomperiodene skal deltakerne gi hverandre kollegaveiledning, med fokus på valgte mål og ønsket resultat. Deltakerne får også individuell coaching av prosessleder.

Smarte mål skal være:

 1. Spesifikk – betyr at målet er konkret, detaljert og klart definert.
 2. Målbart – betyr at du lett kan se om du har nådd
 3. Attraktivt – betyr at dette er noe du personlig virkelig ønsker.
 4. Realistisk – betyr at du har mulighet til å nå målet, at det er innenfor din kontroll
 5. Tidsbestemt – Tidsrammen gjør at målet er målbart, og fører til mer fokus, riktige prioriteringer og handlinger

Eksempler på «Smarte-mål-prosesser»:

 • Kvalitetsutvikling: Eks barnehagen, barnevernet, hjemmetjenesten, sykehjemsavdelingen, bofellesskapet, administrasjonen/HR/HMS funksjonene
 • Konfliktforebygging og håndtering: Hvordan øke ledernes relasjonelle mot til å håndtere tunge konfliktsaker: 7 dager over en 6 mnd periode med coaching i mellomperioden
 • Lederutvikling: «Hvordan skape et tryggere og bedre arbeidsmiljø på voldsutsatte arbeidsplasser. » Dette programmet er spesielt laget for å øke tryggheten hos lederne, som har opplever særlig utfordrende situasjoner som eks vold- og trusler. omfang etter avtale

Situasjoner som virksomheter har tatt kontakt for å få bistand til:

 • Varsling om trakassering, undersøkelse, rådgivning og oppfølging
 • Varsling om lovbrudd og/eller tjenesteforsømmelse, kartlegging og rådgivning om videre prosess
 • Konflikter mellom enkeltpersoner som har medført lengre sykefravær hos en av partene. Undersøkelser, rådgivning av leder og oppfølging av partene
 • Leder som har ønske om å kommunisere bedre med tjenesteapparatet, teamarbeid og samhandling

Ta kontakt for mer informasjon; tanja@stepsup.no