Om Stepsup

Stepsup ble etablert i januar 2020 og eies og drives av daglig leder Tanja Juul Rødahl. Hun har mer enn 20 års erfaring som kursholder, foredragsholder og prosessleder innenfor områdene ledelse, HR og HMS arbeid. I tillegg er hun en erfaren coach, og tilbyr blant annet WalkAndTalk i Oslo og omegn.

Tanjas hjertesak er å bidra til at mennesker våger å bevege seg mot sine drømmer og mål. 

Tanja kommer fra Considium Consulting Group AS, hvor hun har jobbet som konsulent og partner, og vært fagkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret. Hun har også jobbet som prosjektleder i KS og som rådgiver sentralt i Oslo kommune med HMS, inkluderende arbeidsliv, arbeidsgiverspørsmål og HR-relaterte fag.

I disse koronatider er Tanja spesielt opptatt av å kunne bistå virksomhetene for å opprettholde og sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for lederne og arbeidstakerne, både på hjemmekontoret og ute i tjenesteytende virksomhet.

Tanja har gjennomført Master of Management-Samspill og ledelse på BI, Omstilling og forhandlinger fra HiL samt sosialpedagogikk fra TiL. I tillegg er hun sertifisert coach (RMC) og LØFT (Agenda) og MTM-kartlegging og vært mekler i Konfliktrådet.

Samarbeidspartnere: Tanja leverer kurs og tjenester til blant annet HR-Norge, Norsk tjenestemannslag, Oslo kommune sentralt, og diverse etater/ bydeler, departementer og omkringliggende kommuner. Tanja har samarbeidet med arbeidsrettadvokat Annette Selmer i en årrekke innenfor «Varsling» og konflikthåndtering. I november 2020 startet hun også et samarbeid med Leonda.