Hvordan skal du planlegge for den nye arbeidshverdagen – post korona? – Mentoring når du trenger noen å sparre med!

Arbeidshverdagen blir sannsynligvis ikke slik den var før pandemien, og du som leder kjenner kanskje på de mange utfordringene og dilemmaene dere står ovenfor. Hvordan kan vi få folk tilbake på jobb? Hvor mye fleksibilitet skal vi legge opp til, og hvordan bygge et godt arbeidsmiljøet og en god kultur fremover?

Både ledere og ansatte har bekymringer og forventninger til dette. Hva som vil bli «den nye normalen», finnes det selvsagt ikke ikke noe fasitsvar på. Det å komme frem til gode løsninger, er ofte en modningsprosess, og samtalene vil derfor være viktige i denne prosessen.

Mentoring «Den nye normalen» – Tanja Juul Rødahl (stepsup.org)

Hvem er du?

 • Du er en leder som har ansvar for å planlegge for den nye arbeidshverdagen
 • Du er leder og trenger mentoring i endringsledelse
 • Du er leder og trenger mentoring i fjernledelse
 • Du er leder og skal selv veilede og eller trene dine ansatte i selvledelse
 • Du er ny som leder og trenger støtte og veiledning
 • Du er en erfaren leder, men har ulike utfordringer og trenger en sparringspartner
 • Du er leder og ønsker å bli tryggere i lederrollen

Du kan også ha behov for bistand når;

 • Det «brenner i arbeidsmiljøet», og trenger veiledning og bistand til håndtering
 • Det er konflikter mellom enkeltpersoner, og du trenger råd og veiledning
 • Du er leder i en virksomhet med trusler og vold, og ønsker å bli en tryggere leder.
 • Du er leder med ansatte som snart går av med pensjon og ønsker å tilby en samtalepartner over tid

Hvor kan vi møtes:

 • Digital-coaching- Vi tar samtalene på Teams
 • Vi kan ta en Walk and Talk i nærområdet (Oslo), f.eks i en av byens nydelige parker
 • Urban coaching for folk i farta; Vi tar de gode samtalene på en av byens rolige kafeer
 • Annet valgfritt sted